Zoeken

Agenda

  • Agenda

SNS agenda

  • 17 april 2018 Opfrisbijeenkomst Lascoordinator (VOL)
  • Agenda overzicht
  • Agenda archief

17 april 2018 Opfrisbijeenkomst Lascoordinator (VOL)

Inmiddels zijn er twee opfrisbijeenkomsten Lascoördinator vol gepland en bieden wij u nog een laatste kans dit jaar om de opfrisbijeenkomst te volgen en wel op 17 april 2018.

 

Programma
 

Het programma bestaat uit een ochtend- (9-12 uur) en een middagprogramma (13-16 uur):

's Ochtends ligt de focus op Lasmethodekwalificaties.

De norm EN-ISO 15614-1 heeft vanaf 1 juli 2017 een nieuwe versie. De ochtend s bedoeld voor lascoördinatoren die te maken hebben met het certificeringsproces volgens deze norm. De belangrijkste veranderingen ten opzichte van de voorgaande versies komen aan de orde.

 

's Middags zal er aandacht worden geschonken aan Lasserkwalificaties.

Sinds 1 september 2017 is er ook een nieuwe versie van de norm NEN-EN-ISO 9606-1. Tijdens het middagprogramma wordt teruggekeken op vier gebruiken van deze norm en er wordt door middel van praktische oefeningen gediscussieerd over deze norm. Hierbij komen o.a. lastechnische achtergronden, essentiële variabelen, geldigheidsgebieden en toepassingen naar voren.

 

Uiteraard wordt er een broodjeslunch verzorgd.

 

Locatie

Koninklijke Metaalunie

Einsteinbaan 1

3439 NJ  Nieuwegein

 

Doelgroep
 

De opfrisdag is bedoeld voor lascoördinatoren die werkzaam zijn bij staalconstructiebedrijven en is geschikt voor lascoördinatoren van bedrijven die doorgaans werken binnen uitvoeringsklasse 2.

 

Kosten

Deze bedragen Euro 150 voor SNS leden per cursist. Voor niet SNS leden bedragen de kosten Euro 200. De curus kan doorgaan bij tenminste 15 cursisten.

 

Verder kunnen wij u meedelen dat er na de zomervakantie op voorwaarde van voldoende instroom bij één van de noordelijke van der Valk locaties een opfrisbijeenkomst Lascoördinator georganiseerd gaat worden. De inhoud van de cursus die in opdracht van de SNS door het NIL wordt verzorgd zal geheel gelijk zijn aan de cursus die in Nieuwegein wordt gegeven.


De kosten voor leden van de SNS voor de bijeenkomst in het Noorden van het land komen op:
- Bij een deelname van minimaal 10 personen Euro 300,= exclusief BTW;
- Bij een deelname van minimaal 15 personen Euro 250,= exclusief BTW;
- Bij een deelname van minimaal 20 personen Euro 200,= exclusief BTW.


Voor niet SNS leden geldt een toeslag van  Euro 50,= exclusief BTW.

 

Aanmelden
 

U kunt zich per mail aanmelden bij Nienke Vonk (vonk@staalbouw.net)


ninebits