Zoeken

Cursussen

  • Cursussen
  • Opleiding lascoordinatie B en S
  • Algemene voorwaarden cursussen
  • 2-daagse FPC workshops

Cursussen

Cursus Buitenmonteur

Bestemd voor monteurs die zich bezighouden met het monteren van de meest voorkomende staalconstructies. Vereist opleidingsniveau LBO of vergelijkbaar. De cursus bestaat uit drie modules; module I “Basisveiligheid VCA”. Module II “Veilig werken met de hoogwerker” en module III Montage & Meten”. In de regel verzorgen bedrijven zelf de cursus VCA. De cursus wordt in de regel in drie aaneensluitende dagen op locatie bij een lidbedrijf gegeven. De eerste twee dagen wordt er in de regel aan het begin van de middag aangevangen tot ca. 21.00 uur en de laatste dag vindt de cursus overdag plaats. De laatste dag wordt er ’s middags aandacht besteed aan Montage & Meten; dit gebeurt als het weer het toelaat buiten en hierbij is daglicht noodzakelijk. De cursus wordt afgesloten met een schriftelijke toets en de deelnemers ontvangen een deelcertificaat voor Module III “Montage & Meten”. Minimaal aantal deelnemers: 10, maximaal 15.

 

Cursus Professioneel Projecten Leiden (PPL)

Bestemd voor aankomende projectleiders en projectleiders met enige jaren ervaring. Vereist opleidingsniveau MBO+, HBO of vergelijkbaar. De cursus bestaat uit vijf dagen (2+2+1) binnen een tijdsbestek van twee tot drie maanden. De ervaring leert dat deze opbouw de cursisten in staat stelt de theorie in de praktijk toe te passen en binnen de cursusgroep te evalueren. Projectleiders worden in de regel aangesteld op basis van de technische kennis en ervaring. Op de bouwplaats moet de projectleider zich staande weten te houden in de samenwerking en het overleg met collega projectleiders van de hoofdaannemer en andere organisaties. Deze training legt de focus op de disciplines sturen en bewaken van projecten, communicatie met opdrachtgevers, beheersing en sturing van projecten, leiding geven waaronder situationeel leiderschap, het presenteren van en het onderhandelen over projectplannen en juridische aspecten met contractbeoordeling, aansprakelijkheid en boetes. Na het volgen van de training heeft uw projectleider voldoende kennis en vaardigheid op het terrein van projectmanagement om projecten op een professionele wijze te leiden, aan te sturen en te bewaken. De cursisten ontvangen een deelname certificaat. Minimaal aantal deelnemers: 8, maximaal 12.

 

Meer informatie:

 

Cursus lascoördinatie

Vanuit de SNS zijn in 2003 in eigen beheer uitgangspunten gedefinieerd voor een cursus lascoördinatie. Binnen het Keurmerk Nederlandse Staalbouw speelt deze functionaris een cruciale rol. Met betrekking tot het niveau van de cursus is rekening gehouden met de vereiste competentie van het lascoördinatie personeel binnen een gemiddeld staalconstructiebedrijf.

In verband met Europese ontwikkelingen (CE-markering en de eis een gecertificeerd FPC systeem te hebben) zijn er in Europees verband binnen de EWF (European Federation for welding, joining and cutting) uitgangspunten voor een lascoördinatie cursus ontwikkeld op niveau B (Basis) en S (Specifiek).

 

Meer informatie:

 

Strategische samenwerking met NIL

De uitgangspunten die door het EWF zijn vastgelegd komen in grote lijnen overeen met de uitgangspunten van de SNS cursus. Het bestuur heeft om versplintering te voorkomen het besluit genomen de eigen SNS cursus stop te zetten en strategisch met het NIL samen te werken. Het NIL is door de EWF erkend als ANB (Authorized Notified Body). De SNS is door het NIL erkend als ATB (Authorized Training Body)

 

Verkorte cursus EN 1090 CE markering in één dag

Bouwen met Staal ontwikkelt een verkorte cursus waarbij de hoofdlijnen zullen worden behandeld.

 

 

Verkorte cursus EN 1090 lassen in één middag

Bouwen met Staal heeft deze cursus ontwikkeld. Middels deze link krijgt u inhoudelijke informatie over de cursus.

 

ninebits