Zoeken

25-02-2019

28 maart 2019 Jong SNS Bijeenkomst Lindegas Schiedam

De eerstvolgende bijeenkomst van Jong SNS is op donderdag 28 maart a.s. in... Lees meer

SNS Nieuws

28-10-2019

Staking stikstof Bouw woensdag 30 oktober a.s.

  Nederland is in de ban van de stikstofcrisis. Aankomende... Lees meer

27-08-2019

Instorting AZ-stadion

Naar aanleiding van de instorting van het AZ-stadion heeft SNS een... Lees meer

Staking stikstof Bouw woensdag 30 oktober a.s.

 

Nederland is in de ban van de stikstofcrisis. Aankomende woensdag (30 oktober) wacht het Haagse Malieveld een massale toestroom van werkgevers en werknemers in de bouw, infrastructuur en de transportsector om te protesteren tegen het overheidsbeleid ter beperking van de neerslag van stikstof in of nabij natuurgebieden door onder meer bouwactiviteiten.

 

Gezien de huidige ontwikkelingen op het gebied van stikstofproblematiek lijkt het ons goed om middels deze nieuwsbrief onze SNS leden te informeren over diverse initiatieven die nu lopen.

Door de uitspraak van de Raad van State over de beperking van de uitstoot van stikstof lijken zo'n 18.000 bouwprojecten getroffen te worden. Rondvraag bij een aantal SNS leden heeft opgeleverd dat op dit moment de impact op de staalbouw reeds gevoeld wordt, hoewel veel bedrijven het op dit moment nog druk hebben. De vergunningverlening is nu voor veel projecten gestopt. Dit heeft gevolgen voor de staalbouw.
  
In actie:
De boeren zijn de afgelopen weken volop in het nieuws geweest en hebben hun punt in Den Haag duidelijk gemaakt, de politiek is daar gevoelig voor. Wij als bouwsector worden ook hard getroffen door het ondoordachte beleid van de Nederlandse overheid. De nieuwe actiegroep Grond in Verzet wil namens de bouwsector samen met VNO, Bouwend Nederland en andere belangenorganisaties ook actie gaan voeren op woensdag 30 oktober a.s. tegen het stikstof beleid van de overheid. Daar mag de staalbouwsector niet ontbreken. Bij ons kunt u zich aanmelden voor de actiedag via branchemanager Annamarie Hagoort.

Waarom nu in actie:
Het beleid op het gebied van stikstof van de overheid is ondoordacht. Door een uitspraak van de het hoogste rechtscollege, de Raad van State, worden we plotseling geconfronteerd met maatregelen waar we als bouwers niet of nauwelijks op kunnen anticiperen. Kort geleden werd de bouw nog gemaand tot het vergroten van de bouwproductie door de overheid, nu stevenen we af op stilstand!

Stikstof speelt een minimale rol in de milieubelasting door bouwactiviteiten. In principe bevat een EPD (milieudeclaratie voor een bouwproduct) zelfs geen opgave van stikstof dus zo kan de uitstoot van een bouwproject helemaal niet bepaald worden.

Wat te doen nu:
Elk project moet nu opnieuw en volgens een andere werkwijze bepalen of aan de stikstofnorm voldaan wordt.
Zie: https://www.woningmarktbeleid.nl/onderwerpen/stikstof/documenten/publicaties/2019/10/04/toestemmingverlening-stikstofdepositie-bij-nieuwe-activiteiten

Basis is een berekening met de webbased software Aerius. https://www.aerius.nl/nl/over-aerius/producten/calculator 
De uitkomst geeft direct aan of het project voldoet of dat meer maatregelen nodig zijn.
Op deze berekening is nog wel het een en ander aan te merken, Bouwen met Staal onderzoekt dit.

Wijziging SNS secretariaat
Per 1 januari 2019 wordt het SNS secretariaat uitgevoerd door Bouwen met Staal te Zoetermeer.
Staal Verwerkers Index (SVI)
Doe mee en geef uw oordeel over de situatie in de staalbouw
FPC register
Overzicht van gecertificeerde staalconstructiebedrijven. Deze bedrijven zijn, zoals wettelijk verplicht, per 1 juli 2014 geautoriseerd een CE verklaring en prestatieverklaring op te stellen.
ninebits