Bijeenkomst Wet Kwaliteitsborging 16 oktober 2023

Door de invoering van de Wkb gaat voor staalconstructie- en staalmontagebedrijven een aantal  zaken veranderen. Wij hebben u daar al regelmatig over ge├»nformeerd, een groot aantal bedrijven heeft ook de workshop al gevolgd. In deze nieuwsbrief willen wij u nogmaals informeren over het initiatief van de Samenwerkende Nederlandse Staalbouw (SNS) en Koninklijke Metaalunie om u te ondersteunen om op de Wkb aan te sluiten, zodat u zich in komende maanden kunt voorbereiden op de invoering.

SNS en Metaalunie zien de Wkb ook als kans om de kwaliteit die staalconstructie- en staalmontagebedrijven leveren beter zichtbaar te maken. De controle of het bouwwerk voldoet aan de technische voorschriften van het Bouwbesluit zal in het nieuwe stelsel worden overgenomen door een borger die aan de hand van een borgingsinstrument op bouwwerkniveau tijdens het bouwproces zal controleren of er aan de eisen van het Bouwbesluit wordt voldaan. Indien er gebruik wordt gemaakt van een gecertificeerde regeling hoeft de borger minder tijd aan de controle te besteden. Dit scheelt tijd en geld. 

Kort samengevat komt het erop neer dat als u over een gecertificeerd fabricage- en montageproces beschikt en daarin een aantal belangrijke zaken goed en eenduidig worden vastlegt de borger snel klaar is met de staalconstructie. 

Om u te informeren over wat er van u als staalconstructiebedrijven wordt verwacht zullen we op maandagmiddag 16 oktober van 15.00 uur tot 17.00 uur een bijeenkomst organiseren bij de Metaalunie in Nieuwegein.

Programma:
15.00 uur Inloop met koffie en thee
15.15 uur Opening door Bert van Beek, directeur Voortman Steel Construction b.v.
15.15 uur Laatste stand van zaken Wkb
15.30 uur Wkb in de praktijk van aannemer Dura Vermeer, Cock Geerlings
15.50 uur Opzet montageregeling Jack van Hoof BouwQ
16.10 uur Uitleg beheer montage regeling SKB, Paul Hartgers, PKM
16.30 uur Staalbouwer in de praktijk
16.45 uur Paneldiscussie
17.00 uur Einde bijeenkomst

Aanmelden