Wees nu al goed voorbereid op de eisen van de Wet Kwaliteitsborging die in werking is getreden per 2024.

SNS en de Metaalunie hebben een gecertificeerd fabricage proces ontwikkeld die aansluit op de EN 1090-2. 
Tijdens workshops (zie onderstaande link) wordt het handboek toegelicht, de Wet Kwaliteitsborging uitgelegd en bekeken wat dit voor uw staalconstructiebedrijf gaat betekenen. U bent welkom op 10 september a.s. en ook verder in het najaar zullen er weer workshops ingepland worden.
 Klik voor meer informatie en aanmelden van de workshop.

Wat houdt de Wet Kwaliteitsborging in en hoe zit het nu precies met de montageregeling?
Klik hier voor het drieluik van webinars: 
Wat is de Wet Kwaliteitsborging en wat betekent dit voor staalconstructiebedrijven – deel 1
Hoe kijkt een borger naar een bouwwerk – deel 2
Hulpmiddelen in de praktijk – deel 3

Daarnaast is er een speciale nieuwsbrief over de Montageregeling uitgebracht. 

Elk jaar organiseren we gezamenlijk met de Staalfederatie een gezamenlijke informatieve bijeenkomst/excursie.

Dit jaar waren we te gast bij Voortman Steel Group.

Er was een leuk programma met een kahoot quiz over staal, demo’s van Voortman en de omdenkshow.

De Index Staalprijzen biedt u indicatief zicht op de ontwikkeling van de prijzen van gangbare stalen profielen, kokers en plaat voor (staal)bouw in Nederland.

In de index verwerkt BmS (Bouwen met Staal) elke week voor elk van de drie typen stalen halffabrikaten (profiel, koker, plaat) de actuele, netto prijzen (excl. BTW) van inkoop door het staalconstructiebedrijf bij het staalhandelsbedrijf. De prijzen zijn conform wekelijkse opgaven van het staalhandelsbedrijf (de leverancier).

De indexcijfers hebben betrekking op drie typen halffabrikaten van warmgewalst en onbehandeld staal (direct uit walsing geleverd).

Uitgegaan is van rechtstreekse levering aan de afnemer, af fabriek, op wagen ongelost en een levertijd van circa 3 weken na gereedmelding fabricage. De fabrikaten worden geleverd met DOP (Declaration of Performance) en CE-markering.

SNS leden kunnen deze onafhankelijke index gebruiken voor hun afnemers.

Klik hier voor de index

Op donderdag 6 juni organiseren SNS en NIL (Nederlands Instituut voor Lastechniek) een Opfrisbijeenkomst voor de lascoördinator.

Tijdens deze bijeenkomst zal Leo Vermeulen van het NIL de laatste ontwikkelen delen, uiteraard is er ook ruimte voor discussie en praktijkcases. 

We zijn voornemens om een fysieke bijeenkomst te organiseren afhankelijk van het aantal deelnemers. Locatie en kosten volgen z.s.m.

Aanmelden kan via een mailtje naar annamarie@staalbouw.net

Op veler verzoek zijn we bezig met het ontwikkelen van een cursus tekening lezen in de fabriek.
Denk hierbij aan verschillende soorten tekeningen zoals Amerikaanse projectie, Europese projecten en schematische tekeningen. De cursus zal plaatsvinden via een aantal webinars en een fysieke les per regio. Voor de zomervakantie zal dit plaatsvinden.

In Rotterdam brengt de gemeente circulariteit op allerlei manieren naar de Rotterdammer. Bijvoorbeeld door het bouwen van een nieuw milieupark met circulair centrum aan de noordrand van Rotterdam. Rotterdammers kunnen hier hun spullen inleveren bij het milieupark.

Dit milieupark De HER is het toonbeeld van circulariteit. Het gebouw bestaat vrijwel geheel uit eerder gebruikte materialen. Ook de stalen hoofddraagconstructie is ‘tweedehands’ en geleverd door ons SNS lid Vic Obdam. Bovendien zijn bij De HER alle (eerder gebruikte) elementen losmaakbaar toegepast, zodat het circulair centrum desgewenst in de toekomst ook weer gemakkelijk uit elkaar kan voor herbouw op een andere locatie of hergebruik van de onderdelen in nieuwe projecten.

De projectpartners van dit project zullen een aantal presentaties geven. Vervolgens zullen we op de locatie een rondleiding krijgen op donderdag 4 april vanaf 13.30 uur

Aanmelden: annamarie@staalbouw.net

Net voor de zomervakantie gepubliceerd en nu ook nog eens gratis verkrijgbaar: de NTA 8713 Hergebruik van constructiestaal.

De NTA 8713 biedt een eenduidige en tegelijkertijd praktisch toepasbare methode om te beoordelen of eerder gebruikte staalconstructie-elementen geschikt zijn voor hergebruik als elementen in nieuwe constructies. De standaardprocedure die de Nederlands Technische Afspraak aanreikt, helpt om het opnieuw inzetten van ‘tweedehands’ constructiedelen veilig en verantwoord te laten verlopen en deze vorm van hergebruik ook vaker en grootschaliger te praktiseren. Immers, nog meer dan het recyclen van het materiaal staal, levert het direct hergebruiken van onderdelen van bestaande constructies (kolommen, liggers, verbanden, verbindingen) een bijdrage aan het reduceren van de milieu-impact als gevolg van bouwen en gebouwen.

Voor toepassing van de NTA 8713 in de projectpraktijk vormt geld(gebrek) in elk geval geen beletsel. Aangemoedigd door het Rijksvastgoedbedrijf, samen met Bouwen met Staal initiator van de NTA, heeft het NEN besloten de publicatie kosteloos beschikbaar te stellen. Het normalisatie-instituut hoopt hiermee een breed gebruik van het normdocument te stimuleren én constructieve respons van de gebruikers op te wekken over de toepasbaarheid en de inhoudelijke aspecten.

In de NTA is nu al veel relevante kennis verzameld voor succesvol hergebruik van constructiestaal, vooral als het gaat om het toetsen van de materiaaleigenschappen van ‘oude’ staalprofielen. Deze kennis moet gaandeweg verder worden verrijkt om de veelomvattende ‘systeemverandering’ van lineair naar circulair bouwen via hergebruik van bouwdelen te laten slagen. Bij gebruik zal ook blijken in hoeverre de NTA breed en effectief toepasbaar is; waar ’t al snor zit en waar ’t nog aan schort. Voor het hergebruik van constructiestaal is ’t in elk geval goed dat de publicatie er is, en ook nog eens gratis.

De 53 pagina’s tellende NTA 8713:2023 is als PDF (gratis) verkrijgbaar via NEN connect (na inloggen met een account).

Op 14 november was de bijeenkomst bedrijfsoverdracht bij SNS lid Bersselaar Constructie in Udenhout. Stijn van de Bersselaar heeft namens SNS Jong dit  onderwerp ingebracht, Stijn vindt het belangrijk om dit onderwerp op de agenda te zetten en met elkaar onze ervaringen hierin te delen. 

Het was een interactieve middag begeleidt door o.a. Robert Kwast, De Overdrachtadviseur, samen met Harry en Max Jongejans van Holland Staal en Stijn en Hans vd Bersselaar.  Diverse onderwerpen zijn de revue gepasseerd rondom het overnameproces. Het gebruik maken van o.a. de BOR (bedrijfsopvolgingregeling) blijkt veel belastingvoordeel te geven. Al met al een zeer boeiend en, voor sommigen onder ons, ook een zeer actueel onderwerp.

Door de invoering van de Wkb gaat voor staalconstructie- en staalmontagebedrijven een aantal  zaken veranderen. Wij hebben u daar al regelmatig over geïnformeerd, een groot aantal bedrijven heeft ook de workshop al gevolgd. In deze nieuwsbrief willen wij u nogmaals informeren over het initiatief van de Samenwerkende Nederlandse Staalbouw (SNS) en Koninklijke Metaalunie om u te ondersteunen om op de Wkb aan te sluiten, zodat u zich in komende maanden kunt voorbereiden op de invoering.

SNS en Metaalunie zien de Wkb ook als kans om de kwaliteit die staalconstructie- en staalmontagebedrijven leveren beter zichtbaar te maken. De controle of het bouwwerk voldoet aan de technische voorschriften van het Bouwbesluit zal in het nieuwe stelsel worden overgenomen door een borger die aan de hand van een borgingsinstrument op bouwwerkniveau tijdens het bouwproces zal controleren of er aan de eisen van het Bouwbesluit wordt voldaan. Indien er gebruik wordt gemaakt van een gecertificeerde regeling hoeft de borger minder tijd aan de controle te besteden. Dit scheelt tijd en geld. 

Kort samengevat komt het erop neer dat als u over een gecertificeerd fabricage- en montageproces beschikt en daarin een aantal belangrijke zaken goed en eenduidig worden vastlegt de borger snel klaar is met de staalconstructie. 

Om u te informeren over wat er van u als staalconstructiebedrijven wordt verwacht zullen we op maandagmiddag 16 oktober van 15.00 uur tot 17.00 uur een bijeenkomst organiseren bij de Metaalunie in Nieuwegein.

Programma:
15.00 uur Inloop met koffie en thee
15.15 uur Opening door Bert van Beek, directeur Voortman Steel Construction b.v.
15.15 uur Laatste stand van zaken Wkb
15.30 uur Wkb in de praktijk van aannemer Dura Vermeer, Cock Geerlings
15.50 uur Opzet montageregeling Jack van Hoof BouwQ
16.10 uur Uitleg beheer montage regeling SKB, Paul Hartgers, PKM
16.30 uur Staalbouwer in de praktijk
16.45 uur Paneldiscussie
17.00 uur Einde bijeenkomst

Aanmelden

’t Kon eigenlijk niet uitblijven. In Nederland krijgt het laboratoriumgebouw BioPartner 5 in Oegstgeest al langer de handen op elkaar als lichtend voorbeeld van hergebruik van eerder gebruikte constructiedelen in de projectpraktijk. Zo werd in 2022 de Nationale Duurzaamheidsprijs Staal van Bouwen met Staal binnengehaald. De waardering blijkt nu de landsgrenzen overgestoken. Tijdens de internationale conferentie Eurosteel, 12 september jl. in Amsterdam, heeft het project de prestigieuze European Steel Design Award 2023 van de ECCS in de wacht gesleept.

BioPartner 5 staat voor de eerste grootschalige en geslaagde toepassing van het concept van het ‘donorskelet’, bedacht door IMd Raadgevende Ingenieurs dat tevens tekent voor het constructief ontwerp van het onderzoeksgebouw in Oegstgeest. De hoofddraagconstructie van de ‘nieuwbouw’ is nagenoeg geheel opgebouwd uit onderdelen van de staalconstructie van het nabijgelegen, voormalige Gorleaus laboratorium. Het authentieke staal, in totaal zo’n 165.000 ton, is voorzien van een coating en opnieuw in het zicht toegepast. De constructie van Biopartner 5 is bovendien zó ontworpen en gedetailleerd dat ook deze constructie in de toekomst weer gemakkelijk valt te demonteren, waardoor de onderdelen wederom vrijkomen voor hergebruik. In dat geval wordt BioPartner 5, net als Gorleaus, ook een donorgebouw.

De vakjury van de European Steel Design Award 2023, kortweg ESDA, heeft dat helemaal begrepen en ziet het project en het achterliggende concept als de ‘pace maker’ voor een nieuwe, op hergebruik geënte bouwcultuur: ‘Not only nice appearance and up to date user comfort but rather a strong architectural and engineering concept of an upcoming reuse culture constitute the outstanding quality of this exciting construction of high technical and environmental quality. The BioPartner building can be seen as an archetype of a new building concept based on availability and structural preservation. Evidently steel plays an important role in this ecofriendly concept.’

Dit jaar was de jury geformeerd uit: Bernhard Hauke (Duitsland, Chairman of Promotional Management Board of ECCS), Klaus Thürriedl (Oostenrijk, President European Council of Engineers Chambers (ECEC), Karel Terwel (Nederland, projectleider/raadgevend ingenieur bij IMD Raadgevende Ingenieurs), Joost Vos (Nederland, architect/partner bij Benthem Crouwel Architects) en Annamarie Hagoort als ‘ECCS President and Chairwoman of AC 4 Architectural Awards Committee’.

‘Leading partners’ in het bekroonde BioPartner 5 zijn, naast IMd als constructeur, Popma ter Steege Architecten, aannemer De Vries en Verburg, staalbouwer Vic Obdam en opdrachtgever en eigenaar BioPartner Center Leiden.

Behalve de ‘hoofdprijs’ voor Biopartner 5 kende de jury ook twee speciale prijzen toe. De ‘Special Award – Manufacturing’ ging naar de Franse Luma Tower, naar ontwerp van Gehry Partners. Voet-/fietsbrug Varvsbron in het Zweedse Helsingborg, een ontwerp van het Zweeds/Engelse architectenbureau Ramboll, werd gelauwerd met de ‘Special Award – Integrated Design’.

De ESDA is de tweejaarlijkse prijs van de European Convention for Constructional Steelwork (ECCS), de Europese koepel van nationale brancheverenigingen van staalconstructiebedrijven. Voor deelname aan de 2023-editie van de ESDA hadden de leden in totaal 18 projecten aangedragen; projecten die aantonen dat je met het materiaal staal op een creatieve, onderscheidende manier architectuur kunt bedrijven. En dat is precies wat de ECCS via de ESDA over het internationale voetlicht wil brengen.