NTA 8713 hergebruik staal nu gratis te downloaden

Net voor de zomervakantie gepubliceerd en nu ook nog eens gratis verkrijgbaar: de NTA 8713 Hergebruik van constructiestaal.

De NTA 8713 biedt een eenduidige en tegelijkertijd praktisch toepasbare methode om te beoordelen of eerder gebruikte staalconstructie-elementen geschikt zijn voor hergebruik als elementen in nieuwe constructies. De standaardprocedure die de Nederlands Technische Afspraak aanreikt, helpt om het opnieuw inzetten van ‘tweedehands’ constructiedelen veilig en verantwoord te laten verlopen en deze vorm van hergebruik ook vaker en grootschaliger te praktiseren. Immers, nog meer dan het recyclen van het materiaal staal, levert het direct hergebruiken van onderdelen van bestaande constructies (kolommen, liggers, verbanden, verbindingen) een bijdrage aan het reduceren van de milieu-impact als gevolg van bouwen en gebouwen.

Voor toepassing van de NTA 8713 in de projectpraktijk vormt geld(gebrek) in elk geval geen beletsel. Aangemoedigd door het Rijksvastgoedbedrijf, samen met Bouwen met Staal initiator van de NTA, heeft het NEN besloten de publicatie kosteloos beschikbaar te stellen. Het normalisatie-instituut hoopt hiermee een breed gebruik van het normdocument te stimuleren én constructieve respons van de gebruikers op te wekken over de toepasbaarheid en de inhoudelijke aspecten.

In de NTA is nu al veel relevante kennis verzameld voor succesvol hergebruik van constructiestaal, vooral als het gaat om het toetsen van de materiaaleigenschappen van ‘oude’ staalprofielen. Deze kennis moet gaandeweg verder worden verrijkt om de veelomvattende ‘systeemverandering’ van lineair naar circulair bouwen via hergebruik van bouwdelen te laten slagen. Bij gebruik zal ook blijken in hoeverre de NTA breed en effectief toepasbaar is; waar ’t al snor zit en waar ’t nog aan schort. Voor het hergebruik van constructiestaal is ’t in elk geval goed dat de publicatie er is, en ook nog eens gratis.

De 53 pagina’s tellende NTA 8713:2023 is als PDF (gratis) verkrijgbaar via NEN connect (na inloggen met een account).