Waarom lid worden?

  1. SNS is een netwerk waar je elkaar ontmoet en onderlinge uitwisseling van kennis en ervaring doet op het gebied van staalbouw.

  2. SNS organiseert gezamenlijk met Bouwen met Staal opleidingen en cursussen om kennis van personeel in alle lagen van de organisatie te verbeteren. 

  3. SNS neemt deel aan het Bouwakkoord Staal dat bijdraagt aan co2 reductie zodat dat staal een toekomstbestendig duurzaam materiaal is en blijft in de bouw.

  4. SNS is actief betrokken bij wet en regelgeving zodat normeringen en data over staal op de juiste manier kunnen worden toegepast in de bouw. (EN 1090, MKI, Eurocodes, montagereling WkB)

  5. SNS ondersteunt de lobby richting politiek en neemt deel in diverse overlegstructuren zoals Ketengroep Duurzame Metalen, NVTB en heeft contacten bij de Koninklijke Metaalunie en FME. Zij herkennen met elkaar knelpunten die voor staal ontstaan en die proberen zij tot op een politiek level op te lossen.

  6. SNS is per regio actief, hierdoor blijf je op de hoogte van de marktontwikkelingen en heb je informatieve bijeenkomsten binnen je eigen regio. Ook worden er excursies georganiseerd. Daarnaast worden er ook landelijke bijeenkomsten georganiseerd o.a. met de staalhandelaren en producenten (de gehele keten).

  7. SNS organiseert naast de regio bijeenkomsten landelijk ook SNS Jong voor jonge ambitieuze staalbouwers en Vrouwen in Staal.

  8. SNS informeert haar leden over innovaties, automatisering trends en marktontwikkelingen. Verder worden er ook gratis webinars over diverse onderwerpen gegeven. 

  9. Iedere maand verzorgen we de SNS Nieuwsbrief Samen in Staal voor de SNS leden om hen op de hoogte te houden van belangrijke zaken die er voor hen spelen, bijvoorbeeld de ontwikkeling van de conjunctuur. 

  10. Kortom, SNS is een club waar je als staalbouwer bij wilt horen, die meerwaarde creëert en verbindend is binnen de staalwereld!

Samen Sterk Samen Staal